Nederlands

English

Espanol

Jobs

In onze westerse maatschappij lijkt het vooral te gaan om diploma's en titels.
Paulus zegt in de brief aan de gelovigen in Korinthe: "Ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u, dan Jezus Christus, en Dien gekruisigd".
Jezus/Yeshua zegt in Mattheus 6: "Zoekt eerst het koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden".
In Spreuken 22: 6 staat: "Leer de jongen de eerste beginselen naar de eis zijns wegs; als hij ook oud zal geworden zijn, zal hij daarvan niet afwijken.

Persoonlijke ontwikkeling
Diploma's en titels zijn niet onbelangrijk. Er kan wel te veel focus op komen te liggen. Wij geloven dat het belangrijk is om een stevige persoonlijke ontwikkeling door te maken, op basis van bijbelse principes. Dat is het stevige fundament, waarmee we ons pad zuiver kunnen houden (Psalm 119:9).

Als ons karakter gevormd is door Gods Woord, dan zijn we klaar om godzalig in deze tegenwoordige wereld te leven (Titus 2:12).
Er ontstaat steeds meer behoefte bij werkgevers om mensen in dienst te nemen die betrouwbaar zijn en leven vanuit de bijbelse principes. Deze werkgevers zitten niet perse te wachten op mensen met een diploma, maar wel op mensen met karakter, betrouwbaar, met een zeker denkniveau en die de wil en de bereidheid hebben om te leren en zich in te zetten voor hun werk. Dusdanig getrainde mensen zijn van een enorme meerwaarde voor onze maatschappij.Wat kunnen wij doen?
Bij Yada Studies, willen we inzetten op een ontwikkeling van je karakter. Dan kunnen we ook gaan zien welke plek in de maatschappij bij jou zou kunnen passen. Door studie en coaching ga je ontdekken welke weg (studie, werk) voor jou passend zou kunnen zijn. Wanneer het fundament goed is, dan gaat God je in Zijn kracht neerzetten, in het werk wat voor jou bedoeld is. 
Efeze 2: 10: "Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen.
 
Ben je op zoek naar een werkplek bij een gelovige werkgever, dan willen wij graag met je op zoek om deze te vinden.
Wij hebben een groter wordend netwerk, waarin allerlei mensen zitten, die graag samenwerken met iemand die graag God wil volgen. De job kan samengaan met een traject op de bijbelschool, waarbij je naast een stuk opleiding op de bijbelschool, ook periodes hebt waarin je het geleerde op een werkplek kunt inzetten.


Yada

Opleidingen

Coaching

Team

Israël

Jobs

Media

Contact