Team Yada Studies

Bij Yada Studies wordt het team gevormd door Hugo, Lisette (hun 3 meiden) en de studenten. Binnen een team zijn er meerdere rollen. Vandaar dat voor ons studenten bij het team horen. Dat je zeggenschap en verantwoordelijkheid krijgt, is namelijk een bijbels principe. Daarmee mag ieder teamlid een bepaalde invloed hebben en een bijkomende verantwoordelijkheid dragen. En dat maakt het betekenisvol en gaaf om met elkaar onderweg te zijn. 

 Bijbelschool_Familie Doornhof_Team Yada Studies

 

Mattheüs 18: 20 Want waar 2 of 3 vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden van hen.
Voor ons bieden de bijbelse principes alle uitgangspunten voor ontwikkeling en groei.


Over ons
Wij, Hugo en Lisette, zijn beiden lange tijd werkzaam geweest in zowel het onderwijs, als in het werkveld van outdoor, watersport en sneeuwsport. Lesgeven, coachen en het begeleiden van diverse groepen mensen in diverse situaties gaf ons veel inzicht in hoe leren werkt. Onze interesse in mensen, in leren en hoe mensen leren, maakte dat we altijd op zoek waren naar de (psychologische) grondbeginselen van het leren en het functioneren van mensen.

Na diverse jobs in onderwijs, zorg en sport, startten we in 2008 een particuliere school. Tot aan de start van Yada Studies, in 2019, zijn we dan ook eigenaar geweest van deze beroepsopleiding in de sport. Naast onze directie- en bestuurlijke taken, waren we tevens verantwoordelijk voor de totale organisatie van de school. We gaven ook zelf veel van de lessen en deden vrijwel alle coaching. Doel was het opleiden van skileraren, surf-instructeurs, raftguides en outdoor instructeurs. Naast de praktijk onderwezen we ook in de theoretische ordeningen. Dit gold ook voor de onderdelen  Nederlands, Engels en Loopbaan en Burgerschap. Door die ervaring zagen we nog meer, dat het belangrijk was dat onze opleidingen de mogelijkheid boden, dat studenten zich persoonlijk konden ontwikkelen binnen o.a. de principes van leiderschap. Ervaringen en theorie dienen aan elkaar gekoppeld te worden om leren krachtig te maken.

Gedurende deze jaren van opleiden en coachen, mochten we steeds meer ontdekken dat met name "biblical based leadership" zorgt voor persoonlijke groei. Sturing begint namelijk bij jezelf. Voordat je echt op anderen gericht kunt zijn, mag je eerst leren om jezelf aan te sturen. Daarna ga je ontdekken dat het geweldig is om ook anderen te helpen en te ondersteunen. Daar waar de ordeningen vanuit de psychologie een bijbels fundament hebben, geeft dit veel kader voor onderwijzing en coaching.

De ervaring in het opleiden en coachen van zich ontwikkelende leiders in een natuursport-setting, zorgde voor het fundament van Yada Studies. Een stevige relatie met God vertaalt zich naar relaties met anderen. Dat is een fundament waarop onze levens gebouwd kunnen worden. We ontdekten dat Gods Woord, Zijn Woord zeer geschikt is voor alle tijden en dus ook voor de 21ste eeuw. De basis van alle leertrajecten bij Yada Studies, is de passie voor het Woord van God en een praktische toepassing van de bijbelse principes in het dagelijks leven. 


Locatie Spanje Yada Studies

Palomera, in de Sierra de Cazorla, de locatie van Yada Studies in Spanje

 
Links:

Bijbelschool Vergelijker

Machanaim Worship


Avonturiers

Amazing Discoveries

Radio Israël

119 Ministries Nederland

Startpagina Messiaanse Beweging / Yada Trainingscentrum

De Bijbel

De Bijbel: Engels (KJV)

MOOIsraël

MeerCrea

Biblical principles of life

Audioverse

 

Little light Studios

Light Exposing Darkness
 

Good fight ministries

 

The forerunner chronicles

 

 

 

Yada

Opleidingen

Coaching

Team

Reizen

Jobs

Video

Contact