Yada Studies huurt opleidingslocaties die zowel in Nederland, als in het buitenland gesitueerd zijn.
Deze opleidingslocaties worden gekozen op basis van hun ligging en wat daar geleerd kan worden.

Wij vinden het heel belangrijk dat het lezen en bestuderen van de bijbel gekoppeld wordt aan praktische situaties. Daarom is de keuze voor een opleidingslocatie ook direct heel relevant. Voor onze opleidingen maken we daarom ook graag gebruik van plekken waar Gods schepping meer ervaren kan worden en de wereld even wat meer op de achtergrond is. Dat betekent ook even wat minder internet, smartphone en tablet en meer bijbelstudie, natuurbeleving en op basis daarvan persoonlijke groei met God.

We willen graag dat de plekken die we uitkiezen voor het verzorgen van opleiding, bijdragen aan het leren kennen van onze Schepper en daarmee aan een hele mooie, rustige en prettige leeromgeving. Kurt Wise beschrijft op een hele inzichtelijke manier welke bewustwording dit oplevert.


De eerste vier opleidingsmodules vinden plaats in Nederland. De inhouden daar zijn zowel theoretisch als praktisch. Bij deze modules hoort ook musea bezoek en bijvoorbeeld het bezoeken van werkplekken.

Er is ook een opleidingsmodule gepland in de bergen, waar we met onze studentengroep meer rust kunnen ervaren om ons te concentreren op inhouden uit Gods Woord en hoe dat onze levens mag beïnvloeden. Tevens kunnen we daar activiteiten ondernemen, die bijdragen aan een verdere persoonlijke ontwikkeling.

In de jaarplanning hebben we ook een opleidingsmodule gepland in Israël. Tijdens deze module bestuderen we een stuk geschiedenis, maar willen we ook de achtergrond van de bevolkingsgroepen beter leren kennen door actief deel te nemen aan diverse activiteiten.


Yada

Opleidingen

Coaching

Team

Reizen

Jobs

Video

Contact