Nederlands

English

Espanol

Coaching

Romeinen 12:2: En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. 
Niet gelijkvormig aan deze wereld....


Hoe ziet dat eruit?
Onze coaching is erop gericht om vanuit de bijbel te zoeken hoe ons leven eruit kan zien; als we niet meewillen met de "rat-race" in deze wereld. Het gevaar om jezelf, maar vooral ook God kwijt te raken in deze wereld is groot. De bijbelse principes geven ons een stevig fundament om in deze tegenwoordige wereld Godzalig te leven.
Bij het coachen willen we toewerken naar een verandering, die groei en verbetering gaat geven. De geleerde copings strategieën (hoe iemand heeft geleerd te reageren in situaties) zijn hierbij een belangrijke insteek. 


Coaching in de praktijk
 

In welke situaties wij coachen
We kunnen in allerlei situaties coachen: op de werkplek, in de gezinssituatie thuis, in huwelijken, bij het geven van thuisonderwijs, in gezond eten (bijvoorbeeld bij ziekte). We willen samen kijken naar wat nodig is en hoe wij kunnen ondersteunen in het doormaken van concrete veranderingen. Daarbij zijn steeds de bijbelse principes het uitgangspunt voor de coaching. Hoe lang de coaching duurt, wordt in overleg bepaald. Doel daarbij is een persoonlijke ontwikkeling, waarbij je leert om de bijbelse principes in de dagelijkse praktijk toe te passen.


Coachen van gezinnen