Nederlands

English

Espanol

Team


Bij Yada Studies wordt de basis van het team gevormd door Hugo, Lisette en hun 3 dochters.

Lotte, Hester, Hugo, Lisette en Tara.

 
Hoe God ons veranderd heeft
We gaven al heel veel jaren onderwijs, voordat we ontdekten dat de bijbel een zeer compleet onderwijsboek is. We zijn beiden met het christelijk geloof opgevoed (gereformeerd en hervormd). Dat geloof was voor ons wel belangrijk, maar het bepaalde zeker nog niet al onze wegen.

Met veel plezier deden we ons werk binnen diverse jobs in onderwijs, zorg en sport. Op basis van opvattingen over hoe leren werkt, startten we in 2008 een particuliere school. Dit was het jaar waarin we een stevige ommekeer ervoeren. We hadden een enorm druk bestaan. Naast onze directie- en bestuurlijke taken, waren we verantwoordelijk voor de totale organisatie van de school en gaven we ook zelf veel van de lessen en verzorgden de coaching. Doel was het opleiden van skileraren, surf-instructeurs, raftguides en outdoor instructeurs. Het starten van een particuliere school kwam voort vanuit een enorme behoefte om vanuit een relationeel onderwijsconcept een opleiding vorm te geven, die zich richt op een stevige persoonlijke ontwikkeling en een praktijkgerichte manier van leren. 

In die tijd liet God bij ons een enorme liefde voor Zijn Woord groeien. We konden de bijbel niet meer loslaten en gingen ervaren dat het onderwijs van God op een hele concrete manier werkt. In deze manier van opleiden, liet God ons steeds meer de bijbehorende ordening vanuit Zijn Woord zien. De studie van de bijbel werd een dagelijkse bezigheid. Psalm 1 werd steeds actueler voor ons leven. Het is echt een lust om de onderwijzing van God te overdenken, dag en nacht. Zijn Woord kan sturing geven in alles wat we doen. Daarmee werd God steeds groter voor ons.

Naast steeds meer antwoorden, kregen we ook meer vragen. Dit veroorzaakte bij ons nog meer drive om te zoeken naar de fundamenten van het geloof. Zo ontdekten we dat het Woord van God heel concreet invloed heeft op onze manier van denken en daarmee op onze manier van lesgeven en coachen. Het Woord van God werd letterlijk levend, omdat we gingen herkennen dat het alle aspecten van ons leven betreft.


Palomera, in de Sierra de Cazorla, de locatie van Yada Studies in Spanje

Fundament Yada Studies
God had ons altijd al een interesse gegeven in hoe leren werkt. Vanaf 2008 ging Hij dat gebruiken om anderen ook te onderwijzen in Zijn Woord, gerelateerd aan hele praktische situaties. Het klinkt wellicht bijzonder, maar we mochten dit bijbelse onderwijs gaan toepassen in een sportopleiding. In het opleiden van sportinstructeurs, ontdekten we onder andere dat "biblical based leadership" handvaten geeft voor effectief leiderschap. Voordat je echt op anderen gericht kunt zijn, mag je eerst leren om jezelf aan te sturen. Daarna ga je ontdekken dat het geweldig is om ook anderen te helpen en te ondersteunen.

De ervaring in het opleiden en coachen van zich ontwikkelende leiders in een natuursport-setting, zorgde voor het fundament van Yada Studies. Een stevige relatie met God vertaalt zich naar relaties met anderen. Dat is een fundament waarop onze levens gebouwd kunnen worden. Onze ontdekking, dat Gods Woord ons echt onderwijst in alle facetten van het leven, is de basis van alle leertrajecten bij Yada Studies geworden. Met heel veel liefde willen we graag, de passie voor het Woord van God en een praktische toepassing van de bijbelse principes in het dagelijks leven, delen met anderen.